Józef Zając
Senator VIII, IX i X kadencji
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Profesor PWSZ w Chełmie
"Sprawne funkcjonowanie i dynamiczny rozwój Państwa oparty jest na 3 filarach: nauce, gospodarce i pomyśle na przyszłość..."
Aktualności
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2022.

23 grudnia 2021 CZYTAJ WIĘCEJ
KATEGORIE

Działalność parlamentarna

33. posiedzenie Senatu 25 listopada 2021

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

32. posiedzenie Senatu 29 października 2021

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

32. posiedzenie Senatu 28 października 2021

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Komisje

GALERIA ZDJĘĆ