Józef Zając
Senator VIII, IX i X kadencji
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Profesor PANS w Chełmie
"Sprawne funkcjonowanie i dynamiczny rozwój Państwa oparty jest na 3 filarach: nauce, gospodarce i pomyśle na przyszłość..."
Aktualności
W 146 rocznicę uruchomienia linii kolejowej z Warszawy do Kowla przez Chełm.

Otwarcie linii kolejowej prowadzącej przez nasze miasto miało miejsce w środę, 17sierpnia 1877 r., natomiast oficjalne, urzędowe otwarcie odbyło się kilka dni później – 30 sierpnia tego samego roku.

17 sierpnia 2023 CZYTAJ WIĘCEJ
KATEGORIE

Działalność parlamentarna

65. posiedzenie Senatu 27 lipca 2023

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o rewitalizacji rzeki Odry

64. posiedzenie Senatu 13 lipca 2023

Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw

62. posiedzenie Senatu 10 maja 2023

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (cd.)

Komisje

GALERIA ZDJĘĆ