Józef Zając
Senator VIII, IX i X kadencji
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Profesor PWSZ w Chełmie
"Sprawne funkcjonowanie i dynamiczny rozwój Państwa oparty jest na 3 filarach: nauce, gospodarce i pomyśle na przyszłość..."
Aktualności
Profesor Józef Zając Senator RP uczcił pamięć pomordowanych

Kumowa Dolina – miejsce egzekucji ofiar Akcji AB – w lesie leśnictwa Góry. Akcja AB była tzw. „nadzwyczajną akcją pacyfikacyjną” mającą na celu likwidację inteligencji polskiej przez okupanta niemieckiego przeprowadzoną w Generalnej Guberni wiosną – latem 1940.

6 lipca 2021 CZYTAJ WIĘCEJ
złożenie kwiatów pod pomnikiem
KATEGORIE

Działalność parlamentarna

12. posiedzenie Senatu 17 czerwca 2020

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

10. posiedzenie Senatu 13 maja 2020

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

5. posiedzenie Senatu 27 lutego 2020

Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Komisje

GALERIA ZDJĘĆ