Józef Zając
Senator VIII, IX i X kadencji
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Profesor PWSZ w Chełmie
"Sprawne funkcjonowanie i dynamiczny rozwój Państwa oparty jest na 3 filarach: nauce, gospodarce i pomyśle na przyszłość..."
Aktualności
O obligacjach w Senacie.

Większość z nas, myśląc o obligacjach wyobraża sobie jedne z najbezpieczniejszych papierów wartościowych – obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa – a więc wypłacalne. Rzadko komu przychodzi do głowy, że na rynku kapitałowym funkcjonują również inni emitenci, np.: samorządy terytorialne lub przedsiębiorstwa.

12 marca 2020 CZYTAJ WIĘCEJ
KATEGORIE

Działalność parlamentarna

5. posiedzenie Senatu 27 lutego 2020

Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

4. posiedzenie Senatu 5 lutego 2020

Punkt 2. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji klientów GetBack SA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów przez instytucje państwowe przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz działań podjętych w celu umożliwienia odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack SA

4. posiedzenie Senatu 5 lutego 2020

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Komisje

GALERIA ZDJĘĆ