Józef Zając SENATOR RP

Działalność parlamentarna

Wystąpienia na posiedzeniach Senatu

65. posiedzenie Senatu
27 lipca 2023

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o rewitalizacji rzeki Odry

64. posiedzenie Senatu
13 lipca 2023

Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw

62. posiedzenie Senatu
10 maja 2023

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (cd.)

61. posiedzenie Senatu
29 marca 2023

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

52. posiedzenie Senatu
16 listopada 2022

Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin

Oświadczenia

Adresat: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 stycznia 2023

w sprawie doprowadzenia do zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących wynagrodzenia adwokatów.

w sprawie urealnienia stawek wynagrodzenia biegłych sądowych

 

Adresat: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13 grudnia 2022

w sprawie działań podejmowanych w związku z niekontrolowanym importem zbóż, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy

 

Adresat: Marszałek Senatu RP
7 września 2022

w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy uruchomienia w Polsce pierwszego regularnego, stałego połączenia lotniczego Wolne Miasto Gdańsk – Warszawa – Lwów

 

Adresat: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
6 września 2022

w sprawie petycji złożonej przez Chełmską Spółdzielnię Mieszkaniową w związku z podwyższeniem taryfy za ciepło i przewidywanymi trudnościami mieszkańców w pokryciu kosztów ogrzewania mieszkań

 

Adresat: Prezes Rady Ministrów
19 lipca 2022

w sprawie społecznych wariantów przebiegu linii kolejowych dużych prędkości nr 54 i nr 56, projektowanych w ramach realizacji inwestycji Centralny Port Komunikacyjny