Józef Zając SENATOR RP

Działalność parlamentarna

Wystąpienia na posiedzeniach Senatu

12. posiedzenie Senatu
17 czerwca 2020

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

10. posiedzenie Senatu
13 maja 2020

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

5. posiedzenie Senatu
27 lutego 2020

Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

4. posiedzenie Senatu
5 lutego 2020

Punkt 2. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji klientów GetBack SA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów przez instytucje państwowe przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz działań podjętych w celu umożliwienia odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack SA

4. posiedzenie Senatu
5 lutego 2020

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Oświadczenia

Adresat: Marszałek Senatu RP
27 lutego 2020

w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard”

 

Adresat: Minister Rozwoju
27 lutego 2020

w sprawie weryfikowania przez organy PSP na szczeblu powiatowym lub miejskim projektów budowlanych oraz ich realizacji w odniesieniu do przepisów techniczno-budowlanych

 

Adresat: Minister Rozwoju
17 stycznia 2020

w sprawie interpretacji przepisów §245 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Adresat: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
17 stycznia 2020

w sprawie zapisów w §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

Adresat: Minister Rozwoju
18 grudnia 2019

w sprawie interpretacji przepisów §237 ust. 8 i 9 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie