Józef Zając SENATOR RP

Działalność

12. posiedzenie Senatu
17 czerwca 2020

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach