Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Pamięci ofiar Stalagu 319  w Chełmie
18 maja 2020

W dniu 15 maja 2020 r. w ramach obchodów 76 rocznicy likwidacji Stalagu 319 w Chełmie Senator RP  profesor Józef Zając złożył wiązanki kwiatów w miejscach pamięci związanych z funkcjonowaniem obozu.

Stalag 319 był jednym z największych obozów jenieckich na ziemiach polskich. W mieście Chełm składał się z trzech podobozów: Stalag 319 A w rejonie ulic ul. Rampa Brzeska i Okszowska, 319 B w rejonie ulic Wojsławicka, Partyzantów, Lwowska oraz 319 C przy  ul. Rampa Brzeska.  W obozie przebywali przede wszystkim jeńcy radzieccy – obywatele wielu nacji wchodzących w skład ZSRR, a także polscy (Polacy z terenów zajętych przez III Rzeszę po 1941 i żołnierze 27 WDP AK), włoscy, belgijscy i brytyjscy. Według szacunkowych danych w obozach tych przebywało około 200 tys. jeńców, z których poniosło śmierć w wyniku rozstrzeliwań, głodu, czy chorób ponad 100 tys. Obecnie tamte wydarzenia upamiętniają cmentarze i pomniki usytuowane w czterech miejscach Chełma.