Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Konkurs „Senat – Polonia 2024”.
26 marca 2024

18 marca br. ruszył nabór wniosków w konkursie ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”.

To ważny moment dla naszej Izby, bo po kilkuletniej przerwie pieniądze na realizację zadań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą wracają do Senatu. Główne kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2024 r. to aktywizacja młodego pokolenia, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych, wsparcie Polaków na Wschodzie, edukacja polonijna, popularyzacja kultury polskiej, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą i promocja Polski. Składane oferty zadań muszą się wpisać w jeden ze tych kierunków. Nabór wniosków zakończy się 15 kwietnia br.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powołała Roberta Tyszkiewicza na koordynatora ds. spraw Polonii i Polaków za granicą, który m.in. będzie koordynować działania dotyczące zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, nadzorować prace Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu i innych podmiotów wykonujących takie zadania zlecone przez Marszałka Senatu, a także przygotowywać propozycje działań i inicjatyw na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Wzór oferty realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz zasady dokonywania oceny formalnej ofert znajdują się w zarządzeniu Szefa Kancelarii Senatu, a szczegóły konkursu i zasad jego realizacji – w ogłoszeniu. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając mail na adres: polonia2024@senat.gov.pl lub dzwoniąc pod dedykowany nr tel. 22 694 99 22.

W związku z tym, że zależy nam na jak najszerszym dotarciu z informacją o konkursie, prosimy Państwa o włączenie się w promocję konkursu poprzez Państwa kanały społecznościowe i/lub udostępnianie informacji w tym zakresie, umieszczanych na profilach Senatu . W załączeniu znajdą Państwo grafiki oraz w linku poniżej animację do wykorzystania.