Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Konkurs pt. „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”
8 marca 2024

Kancelaria Senatu ogłasza ogólnopolski Konkurs pt. „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego celem jest:

  • popularyzowanie wiedzy o historii i funkcjonowaniu Senatu RP,
  • poszerzanie wiedzy o roli i znaczeniu Senatu RP w polskim systemie konstytucyjnym,
  • przybliżenie młodzieży postaci związanych z historią parlamentaryzmu,
  • poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania państwa i prawa,
  • kształtowanie postaw obywatelskich i pobudzenie zainteresowania funkcjonowaniem instytucji władzy ustawodawczej.