Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Spotkanie samorządowców chełmsko – krasnostawskich
3 lipca 2020

W odpowiedzi na zaproszenie Pani Wójt Gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak – Powroźnik, dnia 30 czerwca br.  Senator RP prof. Józef Zając uczestniczył  w spotkaniu przedstawicieli władz samorządowych z powiatów chełmskiego oraz krasnostawskiego. 

Konwent Samorządowców powiatu krasnostawskiego, wyszedł z inicjatywą szerszego spotkania i wypracowania wspólnych działań zintegrowanych jako grupy samorządowców chełmsko – krasnostawskich do strategii województwa, które mogłyby zostać uwzględnione w nowej perspektywie środków RPO WL. Na spotkaniu omówiono zasady  współpracy w temacie projektów kluczowych, które należy zgłosić do Strategii Województwa  Lubelskiego na lata 2021 -2030.