Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Posiedzenie Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
1 października 2020

W dniu 25 września w Warszawie odbyło się IV (stacjonarnie trzecie) posiedzenie #Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, w którym uczestniczył Senator RP  prof. Józef Zając.

Rada Instytutu została zwołana z inicjatywy organu nadzoru. Na posiedzeniu podjęte zostały uchwały w sprawie: aktualizacji planu finansowego Instytutu na rok 2020, a także zaopiniowania  dra inż. Sebastiana Wydry – kandydata na Dyrektora Instytutu, wskazanego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Kandydat uzyskał pozytywną opinię Rady Instytutu – Sebastian Wydra powołany zostanie na funkcję dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki. Przewodniczący podziękował odchodzącemu dyrektorowi dr Jackowi Szczotowi w imieniu Rady, następnie dyrektor wręczył swoje podziękowania jej członkom.

źródło: https://iel.pl/pl/posiedzenie-rady-sieci-badawczej-lukasiewicz-instytutu-elektrotechniki.htm