Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

XVII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny
5 października 2020
Wystąpienie Senatora Józefa Zająca

2020-Rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Prof. Józef Zając Senator RP 3 października wziął udział w XVII Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Żółkiewce. 

Uczestniczyli w nim regionaliści z terenu województwa lubelskiego.  Patronem tego sejmiku, jak i całego roku 2020 jest hetman Stanisław Żółkiewski.

Rok 2020 na mocy uchwały Sejmu RP został ustanowiony Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Posłowie chcą w ten sposób uczcić wielkiego wodza, autor wielkiego zwycięstwa w bitwie pod Kłuszynem i późniejszego zdobycia Moskwy. Zwycięzca w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom.

Podczas sejmiku  odbyła się  m.in. promocja książki „250 lat od erygowania kościoła pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce” autorstwa prof. Andrzeja Wac-Włodarczyka oraz wystawa „Bohater o wielu twarzach”.