Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Profesor Józef Zając Senator RP uczcił pamięć pomordowanych
6 lipca 2021
złożenie kwiatów pod pomnikiem

Kumowa Dolina – miejsce egzekucji ofiar Akcji AB – w lesie leśnictwa Góry. Akcja AB była tzw. „nadzwyczajną akcją pacyfikacyjną” noszącą nazwę: „Ausserordentliche Befriedigungsaktion” mającą na celu likwidację inteligencji polskiej przez okupanta niemieckiego przeprowadzoną w Generalnej Guberni wiosną – latem 1940.

W dniach 3 i 4 lipca 1940 r. funkcjonariusze gestapo rozstrzelali, co najmniej 115 osób aresztowanych. Wśród ofiar znaleźli się głównie politycy, działacze samorządowi, ziemianie, nauczyciele oraz inni przedstawiciele lokalnej inteligencji z Chełma i Krasnegostawu.

Aresztowanych przewieziono do małej dolinki gdzie przygotowany już był wykopany dół. Związanym kazano stanąć dookoła i rozstrzelano. Zwłoki ofiar wrzucone zostały do dołów po wybranym piachu i zasypane. Potem Niemcy dokonywali tu ponownie egzekucji w latach 1943-1944. W miejscu egzekucji w 1963 roku wybudowano z fundacji mieszkańców Chełma i rodzin pomordowanych pomnik upamiętniający ofiary zbrodni.

Wśród ofiar wymienić można m.in.:

 1. Henryk Bałazy – chorąży WP;
 2. Józef Janisławski – ziemianin;
 3. Kazimierz Janisławski – ziemianin;
 4. Michał Nowacki – zastępca burmistrza Zamościa;
 5. Edmund Prost – kapitan WP;
 6. Jerzy Stępniewski – nauczyciel gimnazjalny;
 7. Jan Sztaba – dyrektor cukrowni w Rejowcu,
 8. Stefania Szwed – działaczka harcerska,
 9. Wincenty Kociuba – poseł na Sejm RP,
 10. Tadeusz Tomaszewski – prezydent Chełma,
 11. Jerzy Bieńkowski,
 12. Edward Bieńkowski,
 13. Leon Epsztajn – ziemianin (Pilaszkowice),
 14. Paweł Gutowski,
 15. Stefan Huskowski,
 16. Feliks Kaczorowski,
 17. Tadeusz Kowalewski,
 18. Michał Niewidziajło,
 19. Feliks Pawłowski,
 20. Wacław Piwowarski,
 21. Jan Rusek,
 22. Karol Szczotka,
 23. Stanisław Wilczkiewicz,
 24. Paweł Wisz,
 25. Michał Wiśniewski,
 26. Czesław Wierzbicki,
 27. Kazimierz Żurawski,
 28. Mieczysław Godlewski,
 29. Michał Nowacki,
 30. Stefania Pyszora,
 31. Stanisław Krawczyk,
 32. Jan Łabica,
 33. Wiesław Meysztowicz,
 34. Jan Stafiński,
 35. Leon Sawicki.

Decyzją Dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Chełm z dnia 27 października 2005 r. patronat nad tym miejscem pamięci narodowej sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

W 2010 r. została utworzona ścieżka historyczna do Pomnika ofiar zbrodni hitlerowskich w Kumowej Dolinie. Położona w odległości 1,5 km od granic miasta Chełm w kierunku Krasnegostawu po prawej stronie szosy przy zjeździe do strzelnicy  myśliwskiej. Ścieżka piesza o długości 540 m oznakowana 5 tablicami informacyjnymi.