Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

XIV Debata Parlamentarna w I LO z udziałem PWSZ w Chełmie.
20 grudnia 2021
Debata w szkole

W miniony czwartek pracownicy oraz studenci kierunku Stosunki międzynarodowe uczestniczyli w XIV Debacie Parlamentarnej, zorganizowanej na zaproszenie I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie w ramach Akademickiego Koła Naukowego. Tytuł przewodni brzmiał: Racja stanu II RP – demokracja
parlamentarna czy autorytaryzm?

Podczas inspirującej i błyskotliwej dyskusji starły się ze sobą zespoły: propozycji i opozycji. Zespół propozycji bronił stanowiska: Demokracja parlamentarna w II RP to lepszy model ustrojowy niż autorytaryzm, zaś opozycji: Demokracja parlamentarna w II RP to gorszy model ustrojowy niż autorytaryzm w II RP. 

Debata toczyła się pod przewodnictwem marszałkini, w rolę której wcieliła się Katarzyna Winiarczyk – studentka II roku kierunki Stosunki międzynarodowe, zaś na czele zespołu propozycji stała studentka III roku tegoż kierunku – Ksenia Karpińska. 

Przygotowanie debatujących grup, poziom retoryczny i merytoryczny oceniało jury pod przewodnictwem dra Jurijka Hajduka – kierownika Katedry Stosunków międzynarodowych, wspólnie z Panią Haliną Smyk – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego oraz Małgorzaty Kość – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uwieńczeniem całego przedsięwzięcia było uhonorowanie laureatów oraz wręczenie nagród. Jednym z fundatorów nagród był Senator RP prof. Józef Zając.