Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

XV Debata Oksfordzka z udziałem Senatora RP prof. Józefa Zająca
26 stycznia 2022
Debata w szkole zdjęcie grupowe

25 stycznia br. po raz XV uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie stanęli do debaty oksfordzkiej, której temat przewodni brzmiał: Czy instytucja bankowa jest bezpiecznym miejscem dla naszych kapitałów? Debata w języku polskim i angielskim odbyła się w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu ,,Złote Szkoły NBP” i miała hybrydową formę.

Naprzeciw siebie stanęły zespoły tezy i antytezy, które w wyczerpujący, wszechstronny i błyskotliwy sposób zaprezentowały swoją argumentację. Debata toczyła się pod przewodnictwem marszałkami, w rolę której wcieliła się uczennica Karolina Charęża.

Przygotowanie debatujących grup, poziom retoryczny i merytoryczny oceniało jury pod przewodnictwem Senatora RP prof. Józefa Zająca, wspólnie z dr Beatą Fałdą – Prorektorem ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Chełmie, Panią Haliną Smyk – Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego oraz Agnieszką Misiuk – Dyrektor Santander Bank S.A. w Chełmie. 

Uwieńczeniem całego przedsięwzięcia było wystąpienie podsumowujące Senatora Józefa Zająca oraz uhonorowanie laureatów – uczestników indywidualnych i grup (zajęcie I, II,III miejsca i zdobycie tytułu ,,Mistrza Debaty”, ,,Wicemistrza Debaty”, Master of The Debate”, ,,Runner-up in the Debate”.

 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Klub Debat Oksfordzkich, Akademickie Koło Naukowe. Nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie udzielili wsparcia merytorycznego debatującym zespołom.

 

Wydarzenie objęli swoim patronatem Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski

Fundatorem nagród rzeczowych i książkowych był Senator RP prof. Józef Zając.

  • za zajęcie II miejsca i zdobycie tytułu „Wicemistrza Debaty” ekonomicznej w języku polskim,
  • za zajęcie III miejsca w debacie ekonomicznej w języku polskim
  • za zajęcie I miejsca i zdobycie tytułu
  • za zajęcie II miejsca i zdobycie tytułu
  • za zajęcie III miejsca w debacie ekonomicznej w języku angielskim