Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Podsumowanie III Ogólnopolskiego Konkursu na esej geopolityczny
4 czerwca 2022

Już po raz trzeci w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie został zorganizowany ogólnopolski Konkurs na esej geopolityczny. Konkurs to inicjatywa współorganizowana przez katedrę Stosunków międzynarodowych oraz chełmski oddział Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Uroczyste podsumowanie zmagań konkursowych odbyło się przy udziale Senatora RP dr. hab. Józefa Zająca, prof. PANS w Chełmie, Prorektora ds. Rozwoju. Zespół katedry Stosunków międzynarodowych reprezentował kierownik dr Jurij Hajduk oraz dr Iwona Lasek-Surowiec główny koordynator konkursu i opiekun merytoryczny.

W roku 2022 r. konkurs został ponownie przeprowadzony w formule ogólnopolskiej. Uczestnicy musieli się więc zmierzyć z konkurentami z różnych ośrodków akademickich oraz edukacyjnych z całego kraju (Kraków, Cieszyn, Inowrocław, Zielona Góra, Katowice, Rzeszów, Warszawa, Przemyśl, Bielsko-Biała, Lublin, Chełm).

Konkurs rozgrywał się w dwóch kategoriach – uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu eseju na jeden z wybranych tematów konkursowych

  • Warunki geograficzno – środowiskowe jako determinanta dawnych i współczesnych  działań  militarnych
  • Dokąd zmierzasz, Rosjo? Przyszły kształt Federacji Rosyjskiej we współczesnej myśli geopolitycznej
  • Broń nuklearna – broń zwycięzców czy przegranych?
  • Geopolityczne przebudzenie Europy –  gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  • Białoruś u boku Rosji – co dalej?

Uczestnicy którzy zajęli miejsca od 1 do 5 uzyskali kwalifikację do V Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu na esej geopolityczny w kategorii UCZEŃ zostali:

miejsce I – Patryk KralI Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

miejsce II – Jakub Zgłobicki – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

miejsce IIIBruno Bojanowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

wyróżnienia:

Franciszek Stachura-Baran – XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

Oliwier Oleszczuk –  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Mikołaj Mrozek – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu na esej geopolityczny w kategorii STUDENT zostali:

miejsce I – Bartłomiej Zadworny – Uniwersytet Zielonogórski

miejsce II – Mariusz Wąsicki – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

miejsce III – Karolina Brysiak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

wyróżnienia:

Natalia KucińskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kamila Brusik – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Każda z prac została poddana ocenie przez dwóch recenzentów. Prace były również badane pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Konkursowi patronowali oraz nagrody ufundowali: JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie oraz  Senator RP dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie, Prorektor ds. Rozwoju.