Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.
10 lutego 2023

Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Zająca w dniu 13 grudnia 2022 r.

Szanowny Panie Wicepremierze!

Rolnicy z terenów przygranicznych coraz częściej zgłaszają do mojego biura senatorskiego uwagidotyczące znaczącego spadku cen skupu kukurydzy, zbóż i rzepaku. Zdaniem rolników spadki tespowodowane są nadmiernymi i niekontrolowanym importem zbóż, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy.W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyjaśnienia w następujących kwestiach.

1. Jakie działania podejmuje rząd w celu kontroli napływu do naszego kraju zbóż, kukurydzy i rzepakuz Ukrainy?

2. Czy prowadzona jest kontrola kategorii i jakości sprowadzanych towarów, które powinny spełniaćstandardy jakości UE?

3. Czy – jeśli tak, to w jakim stopniu – jest przewidywany udział Polskiego Holdingu Spożywczego wmonitorowaniu ilości zbóż, kukurydzy i rzepaku na polskim rynku?

Józef Zając